Anàlisi d’expedients en tràmit d’estades turístiques. Setembre de 2017.

“Ciutat per a qui l’habita, no per a qui la visita” ha tingut accés als expedients de llicències de lloguer turístic de la Direcció General de Turisme.

65 expedients d’estades turístiques, en tramitació i donats d’alta entre els anys 2014 i 2017 mitjançant la Declaració Responsable d’Inici Activitat Turística (DRIAT), no compleixen amb els requisits de la Llei Delgado per trobar-se en edificis plurifamiliars.

A partir de les dades facilitades per la mateixa Direcció General de Turisme, les integrants del moviment veïnal “Ciutat per a qui l’habita, no per a qui la visita” han pogut verificar l’existència dels expedients.

És sorprenent trobar expedients de 2014 i 2015 sense que s’hagin donat de baixa.

 

Sols el 22% dels expedients i el 18% de les places d’estades turístiques compleixen amb la tipologia de la llei 8/2012 i els requisits del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) de Palma.

Segons declaracions fetes per Pilar Carbonell (Directora General de Turisme del Govern Balear) en el Foro Vacacional de maig de 2017 minuts 26:09-27:03 aquesta és una activitat il·legal objecte d’inspecció. Sembla que aquesta inspecció no s’ha realitzat en tots els casos i tampoc s’entén que el Govern no hagi actuat davant aquestes il·legalitats i les hagi admès a tràmit durant els anys 2016 i 2017.

L’anàlisi de les dades ha permès comprovar que 161 dels 430 expedients amb un total 1.160 places es troben en zones on el PGOU de Ciutat prohibeix l’ús turístic. S’ha pogut constatar també que 78 expedients amb un total de 587 places es troben en sol rústic.

  • Deixem una presentació amb les dades i l’Informe detallat. També un mapa interactiu dels expedients tramitats.
Informació sobre expedients en tràmit a estades turístiques .
ANÀLISI DE DADES DRIAT (DECLARACIONS RESPONSABLES D’INICI D’ACTIVITAT) D’ESTADES TURÍSTIQUES EN HABITATGES EN TRAMITACIÓ. CONSELLERIA DE TURISME .
Ir a este Sway

Al vídeo ho expliquem breument: