Comunicat

Coŀlectius i entitats ens unim per a fer front a la turistització de la ciutat.

Exigim el compliment de la normativa actual amb la prohibició del lloguer vacacional a plurifamiliars, que es mantingui la prohibició a la nova llei turística i una paralització-moratòria de nous hotels i altres tipus d’establiments turístics a la ciutat.

La ciutat ha començat a reaccionar davant un procés de transformació vinculat a l’explotació turística. El desplaçament de persones residents que són substituïdes per turistes amb el lloguer turístic iŀlegal de pisos, la desaparició de tendes de productes bàsics que són reemplaçades per franquícies i negocis enfocats al turisme, places envaïdes per terrasses, carrers convertits en vies de trànsit pel consumidor-turista, augment generalitzat de preus, mercats municipals reconvertits en centres d’oci turístic que ja no estan al servei dels veïnats dels barri, etc. són només algunes de les conseqüències del procés accelerat de turistització de Ciutat.

En termes generals, la indústria turística a Mallorca és la principal responsable de la destrucció de l’illa, així com la major generadora de desigualtat social. La urbanització massiva de la costa, l’esgotament i pèrdua dels béns naturals bàsics com l’aigua o l’aire net, la generació d’immenses quantitats de residus, o la destrucció generada per les grans infraestructures necessàries per al negoci turístic (autopistes, línies d’alta tensió, ampliació de ports, construcció de macro-centres comercials, aeroport a la màxima capacitat, etc.) són només alguns exemples.

El Consell de Govern aprovà el dia 7/04/2017 la modificació de la Llei turística que regula el lloguer vacacional. El projecte de Llei delega en ajuntaments, consells insulars i comunitats de propietaris la pràctica d’aquesta activitat en pisos plurifamiliars i no marca un sostre clar de places turístiques. Davant la realitat urgent d’abordar una activitat clarament iŀlegal a Ciutat i que Ciutat per a qui l’habita ha revelat comparant l’oferta de lloguer residencial i lloguer turístic, el Govern continua apostant per l’amnistia que possibilitarà que aquesta activitat iŀlegal deixi de ser-ho per llei, en comptes de fer complir la legalitat vigent que és la que més convé donada la situació greu de problemàtica d’accés a l’habitatge. En tot cas, fins a que no s’aprovi la nova llei, és necessari que es faci complir la legalitat i que la nova llei continuï prohibint-ho a plurifamiliars.

Cal posar sostre a les places turístiques a Ciutat

El lloguer turístic d’habitatges – ara mateix, i en el cas de Palma, una activitat majoritàriament iŀlegal pel fet de fer-se en edificis plurifamiliars on l’actual llei turística ho prohibeix – ha representat un absolut desbordament de la capacitat d’allotjament de turistes a la ciutat provocant ja problemes greus de desplaçament de persones residents i una transformació accelerada de Ciutat com a ciutat-escenari. Per una banda, la promoció turística urbana es basa en la vida identitària dels barris, a la vegada que provoca que aquests es buidin de veïns i veïnes, destruint el teixit social. A aquest fet s’hi suma l’eclosió d’hotels que en els darrers anys han incrementat el nombre de places turístiques hoteleres a la ciutat. En aquest nou escenari, el lloguer turístic provoca un alt impacte a una ciutat mitjana com Palma provocant una exclusió residencial que afecta tant a persones amb rendes baixes i en situació d’exclusió social com a persones amb rendes mitjanes.

No podem oblidar la funció social de l’habitatge. Als barris existeixen unes relacions significatives que no poden desaparèixer amb l’excusa del negoci turístic. A més, les persones residents no poden estar sotmeses a una pressió constant amb l’angoixa que se’ls expulsi del seu habitatge i del seu barri. Davant aquesta realitat desbordada i de les seves nefastes conseqüències cal exigir una resposta contundent a l’administració. No estam en contra de cap persona (turista o propietària) sinó de les polítiques i dinàmiques econòmiques, socials i culturals que perjudiquen de manera coŀlectiva i individual a una majoria de persones en benefici d’una minoria. Principalment, volem fer front a les dinàmiques especulatives de grans inversors, que està provocant aquesta nova modalitat de lloguer vacacional, i que està substituint els possibles beneficis d’una “economia coŀlaborativa” de petita escala, per una clara mercantilització de l’habitatge promoguda per fons inversors de gran capital.

Ciutat per a qui l’habita

Per començar a donar resposta a la turistització de Ciutat, han anat sorgint iniciatives procedents de diferents moviments socials i veïnals, totes amb un mateix objectiu: recuperar la Ciutat per als seus habitants. Així, per exemple, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma ha impulsat una recollida de signatures per reclamar la prohibició del lloguer turístic als plurifamiliars, o han demanat una moratòria de noves llicències a hotels; el col·lectiu editor del Tot inclòs va organitzar el setembre de 2016 unes jornades per respondre a la turistització, de les quals en va sorgir un nou espai assembleari, Ciutat per a qui l’habita. Coŀlectius ecologistes han exigit mesures valentes en polítiques turístiques i municipals per fer front a aquesta realitat desbocada i la problemàtica associada és dia sí, dia també notícia als mitjans. Per tot això, feim una crida a sumar accions per tal de posar de manifest la nostra oposició total i rotunda a la deriva turística de Ciutat.

Diferents barris i coŀlectius de Palma fem una xarxa de suport mutu per respondre de forma conjunta als conflictes provocats pel turisme i generar consciència social sobre una problemàtica que ens afecta a tothom i exigim:

– Una moratòria de noves places turístiques hoteleres i altres tipus d’establiments turístics a Palma,

– la prohibició del lloguer turístic d’habitatges plurifamiliars,

– la no zonificació de la ciutat entre usos turístics o residencials.

Entitats que donen suport al comunicat:

 • Amics de la Terra
 • Assemblea Popular de Porreres
 • ATTAC Mallorca
 • Ateneu Llibertari Estel Negre
 • AV Canamunt
 • AV Sa Calatrava
 • Biciutat de Mallorca
 • CNT
 • Entrepobles
 • Es Fibló
 • Federació d’AAVV de Palma
 • Fundació Deixalles
 • GOB Mallorca
 • Institut d’Antropologia de les Illes
 • Jubilats per Mallorca
 • Obra Social Menorca
 • Prosocial
 • S’Altre Senalla
 • STOP desnonaments Mallorca
 • STOP desnonaments Obra Social Mallorca
 • Terraferida
 • Tot Inclòs
 • UOB Unió Obrera Balear

Si la vostra entitat vol adherir-se al comunitat, podeu contactar amb nosaltres a:

ciutatperaquihabita@gmail.com