Manifest

La nostra ciutat està sent venuda i esquarterada. Els capritxos de turistes, inversors, immobiliàries, constructors, arrendadors i una llarga llista d’escanyapobres sense més seny que el benefici propi estan fent de Ciutat de Mallorca el seu parc temàtic.

Basta pegar una ullada al nostre voltant per veure com Ciutat i qui l’habitem ens estem transformant a la força. El centre històric s’està tornant un gueto de guiris d’on les llonguetes en som desplaçades, les tendes de productes bàsics estan desapareixent per ser ocupades per restaurants hipsters, gelateries i botigues de souvenirs, els espais comuns com les places estan sent envaïts per terrasses, els lloguers i el menjar pugen a un preu desorbitat només apte per a la butxaca del visitant adinerat, els nostres carrers, convertits en vies de trànsit pel consumidor-turista, sofreixen la massificació i la desmesurada pressió humana que fa insofrible la vida quan comença l’estiu o quan davallen del creuer… I enguany encara es preveu xifra record en arribada de turistes!

La indústria turística a Mallorca és la principal responsable de la destrucció de l’illa, així com la major generadora de desigualtat social. La urbanització massiva de la costa, l’esgotament i pèrdua dels béns naturals bàsics com l’aigua o l’aire net, la generació d’immenses quantitats de residus, o la destrucció generada per les grans infraestructures necessàries per al negoci turístic (autopistes, línies d’alta tensió, ampliació de ports, construcció de macro-centres comercials, aeroport a la màxima capacitat, etc.) són només alguns exemples. Mentrestant perdem l’únic valuós que tenim, se suposa que hem d’estar agraïdes per deixar-nos la pell treballant a canvi d’un miserable salari perquè altres gaudeixen d’unes vacances de luxe, tot a benefici d’especuladors, cadenes hoteleres i turoperadors.

La solució a aquests problemes estructurals no pot ser delegada als partits polítics, immersos dins les lògiques “desenvolupistes” que ells mateixos sostenen amb la llei i la inversió pública. L’única solució possible davant la catàstrofe que es dóna a les ciutats és la reapropiació comuna del territori urbà en el marc d’una economia d’autosuficiència i unes relacions horitzontals i solidàries. És a dir, posar en pràctica la capacitat manllevada de pensar, triar i actuar sobre la ciutat que habitem de manera ecològica i col·lectiva.

Per començar a donar resposta a la turistització de Ciutat algunes sensibilitats procedents dels moviments socials i veïnals volem impulsar un espai assembleari que permeti dur endavant els següents objectius:

  • Esdevenir un espai de trobada entre els moviments socials i veïnals que s’oposen a la deriva turística de Ciutat.
  • Crear una xarxa de suport mutu entre els diferents barris i col·lectius per a rompre l’aïllament entre zones i fomentar la solidaritat i la resposta comuna davant els conflictes provocats pel turisme.
  • Realitzar accions col·lectives (concentracions, campanyes, material divulgatiu…) que a poc a poc trenquin la pau social entorn el turisme, mostrin els efectes devastadors d’aquesta indústria en el territori i es vagi generant una comunitat que pugui posar-li fre i revertir la situació.
  • Elaborar propostes a curt i a llarg termini per revertir la turistització.

La nostra acció política anirà orientada a la mobilització i la conscienciació social. Fem una crida a l’autoorganització de les llonguetes per recuperar la ciutat de les mans del colonialisme turístic i els seus agents invasors. Resistim on residim!

Ciutat, per a qui l’habita no per a qui la visita!